Đón khách bằng bánh mì muối nước Nga là phong tục độc đáo thể hiện nét văn hóa đặc sắc cũng như lòng hiếu khách...