Cứ hằng năm vào ngày 27/3 âm lịch mảnh đất Mèo Vạc Hà Giang lại rộn ràng reo hò vui hơn bao giờ hết. Đó...