Nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới, các nước trên thế giời thường tổ chức những hoạt...