Trời đã chớm đông, những cơn gió lạnh đã bắt đầu se sắt trên những cung đường nhỏ, đó cũng là lúc trái tim kẻ...