Theo tạp chí U.S. News & World Report nổi tiếng của Mỹ, Việt Nam được các chuyên gia nhận định là một trong 18 điểm...