Chùa Phước Long hay còn được gọi là Phước Long tự – Cù lao trên sông Đồng Nai. Với kiến trúc đặc sắc cùng với...