Những lúc rảnh rỗi hay có tiệc nhỏ, họ lại cùng đến với quán, để thưởng thức những món ăn ngon: Hến xào xúc bánh...