Với vị trí nằm thung lũng rộng đẹp, có nhiều hang động núi non hiểm trở bao bọc xung quanh. Lũng Luông đang dần trở...