Quế vừa là vị thuốc quý, một gia vị ngon, vừa tăng cường dưỡng chất, làm đẹp.   Nếu trầm được ví như loại cây...