Hơn chục năm qua, Sa Pa được du khách năm châu tìm đến với sự yêu mến và thích thú, ...