Bắc Kạn – một tỉnh miền núi Phía Bắc với những địa điểm du lịch còn mang đậm chất nguyên ...