Sa Pa trong ký ức của mọi du khách là nơi mà thiên nhiên, con người, trời đất đều hòa hợp. Bốn mùa nơi đây...