Những kiêng kỵ khi đến các bản làng dân tộc. Nếu bạn đi lạc vào cổng chào có buộc dao, kiếm gỗ hay đầu cánh gà,...