Chợt nghe đâu đó trên khắp những con đường, hương Tết đã đủng đỉnh ghé thăm. Những ngày ấy trong tâm khảm của mỗi người...