Mỗi khi Tết về, lòng người lại nao nao lạ. Tết bao giờ cũng thế, mang một ý nghĩa đậm sâu trong ký ức người...