Khi những cánh hoa đào đầu tiên trên núi đá bung sắc đỏ báo mùa xuân về, người H””””””””Mông ở xã Tà Xùa, huyện Bắc...