Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết dương lịch 2016, theo thông tin từ UBND thành phố Hồ Chí Minh, vào dịp tết dương...