Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, mọi người lại có dịp quây quần và nghỉ ngơi sau một năm làm việc cực...