Thẻ: Tây Yên Tử

Du hồn xứ Tây Yên tử

Những cơn mưa xứ Kinh Bắc thật kỳ lạ, có khi đuổi theo phía sau xe, có lúc lại chặn trước mặt. Lúc bên đông...