Thẻ: tây thiên

Khu Danh Thắng Tây Thiên

Ngược quốc lộ 2B, chúng tôi về Tây Thiên vào một ngày cuối tháng Tư. Nắng vàng như mật đổ xuống những cánh đồng lúa...