Hotgirl 9x Trang Lim lại chia sẻ cùng Lữ hành Việt Nam lịch trình đi Phú Yên – Quy Nhơn chỉ hết 3 triệu đồng sau...