Thẻ: tân trào

Khu di tích lịch sử Tân Trào

Tân Trào là xã nằm ở Đông Bắc huyện Sơn Dương, gắn liền với tên tuổi sự nghiệp vị lãnh tụ vĩ đại của Cách...