Ta đã quen với ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời, của cánh phượng vĩ thắm đỏ trên sân ...