Tam Đảo ngay gần Hà Nội. Cuối tuần phi xe máy hay nhảy xe ô tô thì cũng chỉ độ ...