Bao đời nay, người S””””””””tiêng ở Tà Lài (Tân Phú, Đồng Nai) vẫn không rời xa nơi mà tổ tiên ...