Đã hơn chục năm nay, làng Tạ Xá, xã Đại Thắng (Phú Xuyên – Hà Nội) khôi phục được lễ ...