Mùa hè cái nắng nóng như thiêu đốt cơ thể thì dường nhưn những địa điểm thư thái trên chốn ...