Cứ mỗi độ thu về, cả dòng suối Yến lại rực hồng trong sắc hoa súng, trời thu bỗng trở ...

Suối Yến (suối Yến Vĩ) – dòng suối đẹp nổi tiếng xứ Hương Sơn cảnh bụt từ lâu đã trở ...

Vạt hoa súng nở rộ hai bên dòng suối Yến, Mỹ Đức, Hà Nội mỗi độ thu về là cảm ...