Không biết cây mọc lẻ loi ở khu vực suối Vàng từ bao giờ, nhưng nó đã trở thành điểm ...