Thắng cảnh Suối Tiên và Động Tiên cách thị xã Hà Giang 2km. Phong cảnh ở đây rất nên thơ, ...