Trong số các con suối nước nóng tự nhiên nổi tiếng ở Việt Nam, Hội Vân luôn để lại ấn ...

Với mạch nước nóng phun lên ùng ục, khói toả nghi ngút giống như một chảo nước nóng đang sôi, suối ...