Suối nước khoáng Mỹ An thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang, cách Thành phố Huế 7 km về phía đông trên đường ...