Suối nước nóng thực chất là một mạch nước ngầm được đun nóng bởi địa nhiệt của lớp vỏ Trái ...

Suối nước nóng Kim Bôi Hoà Bình: là một suối khoáng nóng tự nhiên thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ ...