Quảng Bình – mảnh đất miền Trung hẹp nhất – nơi mà từ xưa đến nay, con người đã phải ...