Người Việt, nhất là những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dù sống ở đâu, ...