41 năm – khoảng thời gian cũng đủ để người ta vơi đi phần nào những hồi ức đau buồn ...