Không khí sôi động của cuộc thi đua thuyền rồng, lắc thúng chai và các trò chơi dân gian dưới ...