Mỗi lần đến làng hoa Sa Đéc vào dịp cuối năm du khách sẽ thấy nhà nhà đều trồng hoa, ...