Là một đoạn sông Hồng cổ còn rớt lại sau khi đã đổi dòng, Hồ Tây  (quận Tây Hồ, Hà ...