Du lịch miệt vườn sông nước từ lâu đã trở thành “thương hiệu” của Vĩnh Long. Hiện nay, tỉnh đang ...