Được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, trong lòng hệ thống núi đá vôi Phong Nha – Kẻ ...