Đến với Mộc Châu, đến với Sơn La, ta không quên được thắng cảnh động Sơn Mộc Hương hay còn ...