Soài So là một điểm tham quan du lịch vừa được tỉnh An Giang đưa vào khai thác trong những ...