Dù mới được đưa vào hoạt động chưa lâu nhưng sở thú ZooDoo Đà Lạt đã trở thành một trong ...