Thảo cầm viên là một trong những địa chỉ văn hóa lâu đời của Sài Gòn, nơi bảo tồn động ...