Ở Hội An, nếu khách không có nhu cầu tắm biển có thể ngồi hóng mát, cùng bạn bè thưởng ...