Hai ngôi nhà 87 Mã Mây và 38 Hàng Đào là hai căn nhà nằm trong dự án tái hiện ...