Đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Thủ đô cũng như cả nước, Trung tâm thương mại Tràng ...