Siêu thị Thái Hà ra đời ngày 19/10/1996 trực thuộc công ty TNHH TM Minh Hoa, với những trải  nghiệm ...