Từ siêu thị đầu tiên tại TPHạ Long, tới nay hệ thống Công ty Bài Thơ đã có một hệ ...